De indeling van het middagprogramma op het Reynaertcollege is als volgt:

13:00 uur  ontvangst

13:30 uur Welkomstwoord

13:45 uur Start eerste lesuur/rondleiding

14:45 uur Pauze

15:00 uur Start tweede lesuur/rondleiding

16:00 uur Groepsfoto’s

16:30 uur Afsluiting middagprogramma